Bases del 15é Concurs de Música Festera Francesc Cerdà 2019

El termini d’admissió d’originals del 15é Concurs de Música Festera Francesc Cerdà 2019-Marxa Cristiana finalitzarà el dia 4 de gener de 2019. Aquestes són les bases:

 

 

Bases

Cada participant podrà presentar quantes obres desitge, sempre que acompleixen els següents requisits:
- Ser originals de l’autor que les presenta.
- Ser inèdites.
- No haver estat interpretades amb anterioritat.

Es valorarà especialment l'originalitat i la qualitat compositiva de l'obra, així com la seua idoneïtat per poder ser interpretada a les desfilades festeres.

Documentació a presentar:
- 4 còpies de la partitura en un sobre sota un lema.
- 2 còpies de les parts corresponents a la instrumentació indicada a l’annexe 1.
- 4 còpies en CD o memòria USB de la maqueta-àudio de l’obra amb sons MIDI o virtuals.
- 4 còpies dels arxius digitals de tot el material en format PDF.

Tanmateix s’adjuntarà un sobre tancat sota el mateix lema amb:
- Document on apareixerà la identificació del concursant, adreça, telèfon, e-mail.
- Declaració jurada del compositor manifestant l’originalitat de la seua composició i títol definitiu de l’obra.

El termini d’admissió d’originals finalitzarà el dia 4 de gener de 2019, aquests s’enviaran a:
Ajuntament de l’Olleria. Concurs de Música Festera 'Francesc Cerdà', C/. Sant Tomàs núm. 2, 46850 L'Olleria (València).

Premis:
- Un primer premi dotat amb 2.000 euros.
- Un segon premi dotat amb 1.000 euros.
- Un premi del públic dotat amb 500 euros.
- Un accèssit de 250 euros per als finalistes no premiats.
Els premis estaran subjectes a retenció fiscal segons normativa vigent

Per obtenir més informació sobre les bases del 15é Concurs de Música Festera Francesc Cerdà 2019 fes clic ací.

 

 

Las cookies nos ayudan a personalizar NUESTRAS BANDAS DE MÚSICA especialmente para ti y algunas son imprescindibles para que nuestro sitio web funcione. Las cookies también nos permiten mostrar ofertas y promociones personalizadas, tanto dentro como fuera de nuestro sitio web.
Cómo Configurar Aceptar Decline