Convocat el VII Concurs de Joves Intèrprets de Música de Cambra de Montserrat

L'Ajuntament de Montserrat ha convocat el VII Concurs de Joves Intèrprets de Música de Cambra que tindrà lloc del 18 al 20 de juliol de 2019. El termini per inscriure's estarà obert de l’11 de febrer al 28 de juny.

 

 

Podrà formar part del Concurs de Joves Intèrprets de Música de Cambra qualsevol agrupació de cambra amb un mínim de 2 i un màxim de 5 components i que les seues edats no superen els 30 anys. Un músic no pot estar inscrit i participar en diversos grups.

Els participants interpretaran en la fase eliminatòria un repertori de lliure elecció amb una duració entre 12 i 17 minuts.

En la fase final, on només participaran dos agrupacions, s’interpretarà un repertori entre 20 i 30 minuts de duració. Aquest repertori ha de ser diferent de l’interpretat a la fase eliminatòria.

No és obligatori que el repertori siga original per a l’agrupació en qüestió, però sí que es valorarà aquest fet, igual que la qualitat de les adaptacions.

El Jurat qualificador tindrà en compte la dificultat del repertori i el nivell dels grups participants.

Les interpretacions es realitzaran a l’aire lliure a la Plaça de la Iglésia a partir de les 20.00 h.

Cada grup haurà de formalitzar la inscripció omplint aquest formulari, que estarà a disposició de tots els grups que ho desitgen a la pàgina web de l’Ajuntament de Montserrat. Amb la inscripció s’haurà d’entregar la partitura general o guió de les obres a interpretar per duplicat.

La documentació que cal presentar serà la següent:
- Full d’inscripció omplit.
- Fotocòpia del D.N.I. de tots els components del grup.
- Acreditació del nivell d’estudis de cada un dels components del grup.
- Currículum del grup.
- Partitura general o guió de les obres a interpretar (en la fase eliminatòria i final).
- Una gravació d’un fragment musical en mp3 d’entre 2 i 3 minuts d’alguna obra interpretada pel grup concursant.

Tota aquesta documentació s’adreçarà a l’Ajuntament de Montserrat a través de l’oficina de Registre, bé presentant-la en persona o enviant-la per correu a:
Ajuntament de Montserrat
Plaça de l’Església n º 1
C.P. 46192 Montserrat (València)
Indicant al sobre “VI Concurso de Música de Cámara de Montserrat. A l’atenció de la Gestora Cultural”.

El termini estarà obert de l’11 de febrer al 28 de juny de 2019.

L’organització farà públic al tauler d’anuncis i a la pàgina web de l'Ajuntament, la llista d’admesos i exclosos al concurs.

L’ordre d’interpretació en el concurs serà invers a l’ordre d’inscripció, és a dir, els últims inscrits seran els primers a concursar.

La celebració del concurs tindrà lloc entre els dies 18 i 20 de juliol de 2019.
- L’ordre d’actuació serà comunicat als concursants amb la suficient antelació. Del resultat d’aquestes proves sortiran els dos grups finalistes.
- La final del Concurs es realitzarà el dia 20 de juliol de 2019 a les 22.45 hores.
Es lliuraran els premis en finalitzar.

El Jurat nomenat a l’efecte estarà compost per: un president, que serà l’alcalde o regidor en qui delegue, un secretari i tres vocals. La decisió del Jurat serà inapel·lable.

Aquests seran els premis:
- Primer premi: Consistirà en un diploma acreditatiu retribuït amb 1.000 € (*).
- Premi finalista: Consistirà en un diploma acreditatiu retribuït amb 500 € (*).
En qualsevol cas, el Jurat podrà declarar desert algun o la totalitat dels premis designats.
(*) A aquestes quanties se li aplicaran el percentatge de reducció corresponent en matèria de l’IRPF establert.

Per obtenir més informació, fes clic en aquesta pàgina web.

Las cookies nos ayudan a personalizar NUESTRAS BANDAS DE MÚSICA especialmente para ti y algunas son imprescindibles para que nuestro sitio web funcione. Las cookies también nos permiten mostrar ofertas y promociones personalizadas, tanto dentro como fuera de nuestro sitio web.
Cómo Configurar Aceptar Decline